Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 218TCT/ĐTNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền thuê đất thanh toán cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 218TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 17/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 218TCT/ĐTNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Yamaken Apparel
(KCN Đồng An - Thuận An - tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 41/2004 ngày 13/12/2004 của Công ty TNHH Yamaken Apparel đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Khoản tiền thuê đất thanh toán cho khách hàng. Về vấn đề này, Tổng Cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 3.16, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004) thì dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng kỹ thuật của các cơ sở được giao đất hoặc cho thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật để cho thuê trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế khác theo quy định của Chính phủ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ quy định nêu trên thì các Khoản tiền thuê đất mà Công ty TNHH Yamaken Apparel thanh toán cho Công ty TNHH cổ phần TM-SX-XD Hưng Thịnh kể từ ngày 1/1/2004 thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 218TCT/ĐTNN về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với khoản tiền thuê đất thanh toán cho khách hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255