Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2185/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 03/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2185/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc của Công ty Poslilama

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 900/CT.KK&KTT ngày 21/2/2009 của Cục thuế báo cáo về các nội dung không thống nhất tại hai công văn trả lời chính sách thuế đối với Công ty cơ khí và xây dựng Poslilama (Công ty Poslilama). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ theo hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các công văn của Công ty Poslilama đề nghị Cục thuế hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến thuế nhà thầu, thì về bản chất các vấn đề vướng mắc của Công ty Poslilama đều là vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Shinhwa Engineering & Architecrs đối với khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam trong việc thực hiện Hợp đồng thiết kế ký kết ngày 1/8/2005 với Công ty Poslilama.

- Tại Phần E, mục V. Hiệu lực thi hành, Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính quy định: “Trường hợp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tham gia ký kết một Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế mà tại Hiệp định hoặc Điều ước quốc tế đó có các quy định về việc nộp thuế của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài khác với các nội dung hướng dẫn Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của Điều ước quốc tế đó”.

- Khoản 2, Điều 12, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc quy định:

“Tuy nhiên, những khoản tiền bản quyền đó cũng có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết nơi phát sinh, và theo các luật của Nước này, nhưng nếu đối tượng thực hưởng tiền bản quyền là đối tượng cư trú của Nước ký kết kia, thì mức thuế được tính sẽ không vượt quá:

a. 5 phần trăm tổng số tiền bản quyền trong trường hợp là khoản tiền thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào trả cho việc sử dụng hay quyền sử dụng bằng phát minh, thiết kế hoặc mẫu, đồ án, công thức hoặc quy trình bí mật, hay trả cho việc sử dụng hay quyền sử dụng thiết bị công nghiệp, thương mại hay khoa học hay trả cho thông tin liên quan đến các kinh nghiệm công nghiệp, thương mại hay khoa học;

b.15 phần trăm tổng số tiền bản quyền trong tất cả các trường hợp khác”.

Căn cứ theo các quy định nêu trên tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC và tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc, thu nhập phát sinh từ việc thiết kế của Công ty TNHH Shinhwa Engineering & Architercrs là thu nhập từ tiền bản quyền.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban PC, CS, KTNB, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2185/TCT-HTQT ngày 03/06/2009 về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc của Công ty Poslilama do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.034

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43