Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2178TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2178TCT/PCCS
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 4506 ngày 13/5/2005 của Cục thuế thành phố Hà Nội, về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 3, Mục I, Phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì các đơn vị hạch toán báo sổ phụ thuộc cơ sở kinh doanh chính chỉ đăng ký thuế tại địa phương, không có nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại địa phương, cơ sở kinh doanh chính có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế phần kinh doanh của mình và của các đơn vị hạch toán phụ thuộc báo sổ.

2. Về văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp không quy định việc cơ quan thuế quản lý chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải kiểm tra xác nhận chi phí hợp lý để làm căn cứ xác định thu nhập chịu thuế phát sinh tại chi nhánh, gửi về Công ty phục vụ cho công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về chỉ đạo thực hiện về thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục quy định đối với các công ty, tổng công ty thực hiện hạch toán toàn ngành có các chi nhánh đặt ở các địa phương khác khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phải có xác nhận về chi phí sản xuất kinh doanh của chi nhánh ở cơ quan thuế địa phương nơi có chi nhánh để làm căn cứ tổng hợp quyết toán thuế TNDN toàn ngành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP(HC), PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2178 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.808

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!