Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2166/TCT-PCCS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2166/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2166/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Trường Trung Học Tư Thục Kinh Tế-Du Lịch Hoa Sữa

 

Trả lời công văn số 25/THS-GH ngày 30/3/2007 của Trường trung học Tư thục Kinh tế- Du lịch Hoa sữa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn nêu tại điểm 9, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng; để tạo điều kiện cho Trường trung học Tư thục Kinh tế- Du lịch Hoa sữa có điều kiện phát triển hoạt động dạy nghề và tạo việc làm miễn phí cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật, Tổng cục Thuế đồng ý với đề nghị của Trường trung học Tư thục Kinh tế- Du lịch Hoa sữa được áp dụng phương pháp kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn nêu tại công văn số 4443/TCT-DNNN ngày 28/11/2006 của Tổng cục Thuế. Việc kê khai, nộp thuế được thực hiện từ năm 2007.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường trung học Tư thục Kinh tế- Du lịch Hoa sữa được biết và liên hệ Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Vụ Pháp chế
- Lưu VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2166/TCT-PCCS về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159