Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2166TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 16/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2166 TCT/ĐTNN
V/v thời điểm ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 321/CT-ĐTNN ngày 01 tháng 07 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bình Dương đề nghị hướng dẫn về thời điểm miễn, giảm thuế TNDN đối với Công ty TNHH Đông Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 của Chính phủ, công văn số 12614 TC/TCĐN ngày 26 tháng 12 năm 2001 của Bộ Tài chính: Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nếu đáp ứng được các điều kiện quy định tại Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 của Chính phủ thì được hưởng các ưu đãi về thuế suất thuế TNDN, ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP; thời gian áp dụng các ưu đãi được tính từ ngày 01 tháng 08 năm 2000 là ngày Nghị định số 24/2000/NĐ-CP có hiệu lực thi hành cho thời gian ưu đãi còn lại. Những ưu đãi mà phải phê chuẩn, chấp thuận trên cơ sở điều kiện thực tế doanh nghiệp đạt được thì được áp dụng từ ngày Giấy phép điều chỉnh có hiệu lực.

Xét trường hợp cụ thể củ Công ty TNHH Đông Nam, ngày 29 tháng 4 năm 2004 Tổng cục Thuế đã có công văn số 1263 TCT/ĐTNN trả lời Công ty và gửi Cục thuế tỉnh Bình Dương. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương kiểm tra nếu thực tế Công ty TNHH Đông Nam chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Dương, xây dựng nhà xưởng sản xuất mới tại Bình Dương, giá trị tài sản cố định đầu tư mới tăng thêm hơn 70%, đạt tỉ lệ xuất khẩu hơn 80% từ năm 2001 trở đi và năm 2001 là năm Công ty kinh doanh có lãi thì Công ty được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN theo quy định tại Giấy phép số 1007A/GP-BKH-HCM ngày 18 tháng 9 năm 2000 bắt đầu từ năm 2001.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn Công ty thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2166 TCT/ĐTNN ngày 16/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc thời điểm ưu đãi miễn giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!