Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2164 TCT/NV5 ngày 17/06/2003 của Tổng cục thuế - Bộ Tài chinhvề việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 2164TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2164 TCT/NV5
V/v trả lời CS thuế

Hà Nội , ngày 17 tháng 6 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ernst & Young

Trả lời công văn số THN/nqt/1204212001 ngày 14/5/2003 của Công ty về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng dịch vụ tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì: Các tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng ký với các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC  nêu trên.

Căn cứ theo quy định trên, theo trình bày của Công ty tại công văn số TNH/nqt/1204212001 nêu trên, trường hợp công ty ở nước ngoài thực hiện các dịch vụ tại Việt Nam theo “hợp đồng cung cấp  dịch vụ tổng quát” ký với công ty ở Việt Nam thì hợp đồng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, thuế TNDN đối với ngành nghề dịch vụ theo quy định tại phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên. Công ty ở Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thuế GTGT, thuế TNDN khi thanh toán tiền cho công ty ở nước ngoài theo hướng dẫn tại mục II phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC.

Doanh thu tính thuế để xác định thuế GTGT, thuế TNDN là doanh thu Công ty ở nước ngoài nhận được kể cả các khoản thuế và chi phí do Công ty ở Việt Nam trả thay. Trường hợp công ty ở Việt Nam cung cấp dịch vụ cho Công ty ở nước ngoài, giá trị thanh toán dịch vụ do Công ty ở Việt Nam thanh toán cho Công ty ở nước ngoài được bù trừ với giá trị dịch vụ do công ty ở Việt Nam thực hiện thì doanh thu để xác định thuế GTGT, thuế TNDN của công ty ở nước ngoài không được bù trừ với giá trị dịch vụ do Công ty ở Việt Nam thực hiện.

Tổng cục thuế trả lời đẻ Công ty TNHH Ernst & Young được biết.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2164 TCT/NV5 ngày 17/06/2003 của Tổng cục thuế - Bộ Tài chinhvề việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.855
DMCA.com Protection Status