Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2158/TCT-CS về việc hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2158/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2158/TCT-CS
V/v hạn mức giao đất ở làm căn cứ thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 2386/CT-THNVDT ngày 25/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai hỏi về hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 79 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định: “Hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai chỉ áp dụng khi Nhà nước giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2004 và trường hợp được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy định tại khoản 5 Điều 87 của Luật Đất đai”.

Căn cứ quy định nêu trên, hạn mức giao đất ở để tính tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất là tổng diện tích đất ở được nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tính từ ngày 01/7/2004, đến thời điểm nộp hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho diện tích đất ở chưa có giấy tờ theo quy định tại khoản 1, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003.

Hộ gia đình, cá nhân phải tự giác kê khai tổng diện tích đất ở đang sử dụng nêu trên và gửi kèm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan đăng ký nhà đất theo hướng dẫn tại Mục I Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu kê khai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết. Trong quá trình thực hiện còn phát sinh vướng mắc thì phản ánh về Tổng cục để nghiên cứu hướng dẫn tiếp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để biết);
- Vụ PC, QLCL, CST;
- Ban: PC; HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2158/TCT-CS về việc hạn mức giao đất ở làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87