Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2157/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế Giá trị Gia tăng đối với sản phẩm quặng sắt xuất khẩu

Số hiệu: 2157/BTC-CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Phụng
Ngày ban hành: 07/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2157/BTC-CST
V/v: thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm quặng sắt xuất khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng

(Phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TX Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 772/QĐ-KSLK ngày 29/11/2006 của Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm quặng sắt đã qua chế biến xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT có quy định: Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác, cụ thể dưới đây: dầu thô; đá phiến, cát, đất hiếm; đá quý; quặng măng-gan, quặng thiếc, quặng sắt, quặng cờ-rôm-mít, quặng êmênhít, quặng a-pa-tít thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Cao Bằng xuất khẩu sản phẩm quặng sắt mới qua công đoạn sơ chế (rửa sạch, phân loại, nghiền sàng,…) để đạt được tiêu chuẩn khoáng sản xuất khẩu theo Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/04/2006 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản và chưa được chế biến thành sản phẩm khác thì sản phẩm này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào liên quan đến hoạt động xuất khẩu quặng sắt.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế tỉnh Cao Bằng;
- Vụ PC;
- TCT;
- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2157/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế Giá trị Gia tăng đối với sản phẩm quặng sắt xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.92.22