Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2150/TCT-PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2150/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2150/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 168/CT-TTHT ngày 23/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn và công văn số 38 TV/CV ngày 02/4/2007 của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thủy lợi Lạng Sơn hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 Mục V Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ về thuế TNDN quy định: “Tư vấn pháp luật, tư vấn đầu tư, quản lý kinh doanh, dịch vụ tư vấn về khoa học kỹ thuật; chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ”.

Theo quy định tại Phụ lục II “Danh mục ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh” ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT-BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê thì các ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thủy lợi Lạng Sơn thuộc nhóm ngành “Hoạt động về kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan” – mã ngành 7421 và “Xây dựng công trình, hạng mục công trình” – mã ngành 452; mặt khác, ngành nghề “Các dịch vụ tư vấn về khoa học kỹ thuật”, là ngành nghề được ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP (nêu trên), thuộc nhóm ngành  “”Các hoạt động về luật pháp, kế toán, tư vấn về thuế, nghiên cứu thị trường, tư vấn về quản lý lao động” – mã ngành 741.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thủy lợi Lạng Sơn có kinh doanh ngành nghề “Hoạt động về kiến trúc, tư vấn về công nghệ và kỹ thuật có liên quan” không thuộc Danh mục A “Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nên Công ty không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện ngành nghề ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty CP tư vấn và xây dựng thủy lợi Lạng Sơn;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2150/TCT-PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.033
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76