Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2143/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 2143/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2143/TCT-TS
V/v: Nộp tiền sử dụng đất 

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 721 CT/TH&DT ngày 22/5/2006 của Cục thuế tỉnh Hà Tây về việc thu tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì: "Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với đất xây dựng các công trình công cộng không nhằm Mục đích kinh doanh".

Căn cứ quy định trên đây thì đối với Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản được nhà nước giao đất để xây dựng Khu đô thị để kinh doanh theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong tổng diện tích đất giao đó nếu sử dụng một phần diện tích để xây dựng các công trình công cộng không nhằm Mục đích kinh doanh và một phần diện tích đó không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Doanh nghiệp không phải nộp tiền sử dụng đất đối với diện tích đất xây dựng công trình công cộng.

Trường hợp nếu phần diện tích đất để xây dựng công trình công cộng nằm trong khuôn viên khép kín của dự án Khu đô thị, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích được giao thì diện tích đất xây dựng các công trình công cộng thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất.

2- Theo hướng dẫn tại công văn số 723 TC/TCT ngày 19/1/2005 của Bộ Tài chính về giải quyết hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 1/1/2005, Tổng cục Thuế đã có công văn số 990 TCT/TS ngày 4/4/2005 gửi Cục thuế các tỉnh thành phố, về thu tiền sử dụng đất, tại Điểm 1 công văn này có hướng dẫn thu đối với trường hợp tổ chức kinh tế, có quyết định giao đất, thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng và đã nộp hồ sơ đủ Điều kiện kê khai, nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/1/2005, đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Tây căn cứ vào hướng dẫn tại các công văn này để thực hiện thu tiền sử dụng đất.

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ kê khai, nộp tiền sử dụng đất sau ngày 1/1/2005 thì thực hiện tính thu tiền sử dụng đất theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định theo Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất tại thời Điểm kê khai nộp tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Hà Tây biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2143/TCT-TS của Tổng Cục Thuế về việc thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211