Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2142/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc xét giảm tiền sử dụng đất

Số hiệu: 2142/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2142/TCT-TS
V/v: Giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Bắc Giang 

Ông Vũ Đức Sính công tác ở Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang có đơn thư ngày 11/5/2006 hỏi về việc xét giảm tiền sử dụng đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục I và Điểm 2, Mục III, Phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thương bệnh binh thì trường hợp Ông Sính là thương binh, nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 2 (d) Điều 61 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai và Ông Sính chưa được xét giảm hoặc hỗ trợ tiền sử dụng đất lần nào, nay Ông làm thủ tục để nộp tiền sử dụng đất thì Ông thuộc đối tượng được xét giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế đề nghị tỉnh Bắc Giang phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương kiểm hồ sơ và thực hiện việc xét giảm tiền sử dụng đất của Ông Sính theo đúng quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Ông Vũ Đức Sính
- Cục Quản lý Công sản
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2142/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc xét giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.137

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209