Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2134TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2134TCT/DNK

Vv: hóa đơn, chứng từ khi bán hàng

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nam Cường
(Đ/c: 91 Nguyễn Thái Học - TP. Hà Nội) 

 

 

Trả lời công văn số 21/2005/CVNC ngày 15/6/2005 của Công ty TNHH Nam Cường hỏi về hoá đơn, chứng từ khi bán sản phẩm là động cơ diesel phục vụ nông nghiệp do Công ty sản xuất, lắp ráp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại điểm 1, Phần I và điểm 1, Mục A, Phần II Thông tư liên tịch số 94/2003/TTLT/BTC/BTM/BCA ngày 8/10/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công an hướng dẫn chế độ sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường thì:

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán hàng hoá trong đó có điều khoản giao hàng tại địa điểm do khách hàng chỉ định, khi giao hàng Công ty phải căn cứ vào số lượng, giá trị của hàng hoá xuất bán để ghi hoá đơn GTGT kèm theo hàng hoá giao cho người vận chuyển làm chứng từ hợp pháp lưu thông trên đường.

2/ Căn cứ điểm 5.8, Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giá trị gia tăng thì:

- Trường hợp Công ty khi giao hàng và đã lập hoá đơn bán hàng nhưng do hàng hoá không đảm bảo quy cách, chất lượng nên người mua hàng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất trả lại hàng hoá cho Công ty, người mua hàng phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại Công ty do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế giá trị gia tăng. Hoá đơn này làm căn cứ để Công ty, người mua hàng điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế GTGT đã kê khai và làm chứng từ khi vận chuyển hàng hoá trả lại từ bên mua về Công ty.

- Đối với người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, người mua và Công ty phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng hoá trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả lại hàng kèm theo hoá đơn gửi cho Công ty. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của Công ty và chứng từ vận chuyển hàng hoá trả lại từ bên mua hàng về Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2134TCT/DNK ngày 04/07/2005 về hoá đơn, chứng từ khi bán sản phẩm là động cơ diesel phục vụ nông nghiệp do Công ty sản xuất, lắp ráp, do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.164.32