Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2124/TCT-PCCS về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp nhà thầu và thuế cước vận tải do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2124/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 31/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2124/TCT-PCCS
V/v: thuế GTGT, TNDN nhà thầu và thuế cước vận tải

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 296/CT-TT&HT ngày 28/02/2007 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc vướng mắc thuế GTGT của Công ty TNHH vận tải Việt Cường; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với cước vận tải biển Công ty TNHH Vận tải Việt Cường thu hộ, chi hộ:

Căn cứ Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 04/02/1999 hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải; thì đối với phần cước thu hộ khách hàng của Vico Shipping Company, Công ty TNHH Vận tải Việt Cường phải kê khai nộp thuế cước theo tỷ lệ 3% trên doanh thu cước vận chuyển. Phần cước thu hộ không chịu thuế GTGT, TNDN.

Số thuế cước vận chuyển mà Công ty TNHH Vận tải Việt Cường đã trả hộ Vico Shipping Company, Công ty TNHH Vận tải Việt Cường không được khấu trừ hoặc tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Đối với chi phí chỉ định thanh toán (phí handling) cho Vico Shipping Company:

Tại điểm 2 mục I Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 hướng dẫn chế độ áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định đối tượng phải nộp thuế bao gồm “Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam”.

Trường hợp Công ty TNHH Vận tải Việt Cường ký kết hợp đồng làm đại lý cho Vico Shipping Company ở Hồng Kông thay mặt Vico Shipping Company thực hiện các dịch vụ theo chỉ định của bên nước ngoài trong đó có cam kết Công ty TNHH Vận tải Việt Cường trả phí handling cho Vico Shipping Company thì khoản chi phí này thuộc diện chịu thuế GTGT, TNDN. Do đại lý giao hàng không hiện diện tại Việt Nam nên Công ty TNHH Vận tải Việt Cường có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho Vico Shipping Company. Việc tính thuế và kê khai nộp thuế TNDN được thực hiện theo hướng dẫn tại mục II phần B và mục II phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính. Số thuế GTGT Công ty TNHH Vận tải Việt Cường nộp hộ cho Vico Shipping Company là số thuế đầu vào của Công ty được kê khai khấu trừ theo quy định Luật thuế giá trị gia tăng.

- Trường hợp Hợp đồng đại lý trả phí handling không bao gồm cả khoản thuế TNDN nộp thay cho Vico Shipping Company thì chi phí handling được tính vào chi phí hợp lý (kể cả khoản thuế TNDN nộp hộ thay cho Vico Shipping Company) khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty TNHH Vận tải Việt Cường.

- Trường hợp Hợp đồng đại lý đã bao gồm thuế TNDN nộp thay cho Vico Shipping Company thì Công ty TNHH Vận tải Việt Cường chỉ được tính vào chi phí hợp lý khoản chi phí handling thanh toán thực tế với Vico Shipping Company (không bao gồm thuế TNDN).

Tổng cục thuế có ý kiến để Cục thuế thành phố Hải phòng được biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2124/TCT-PCCS về thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp nhà thầu và thuế cước vận tải do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.114
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63