Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2122/TCT-KK về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng van và các tư liệu sản xuất khác do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2122/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2122/TCT-KK
V/v hướng dẫn giảm 50% thuế GTGT đối với mặt hàng van và các tư liệu sản xuất khác

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Trả lời công văn số 148/CN&MTĐT ngày 27/4/2009 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một thành viên (MTV) Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp về việc giảm 50% thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng van và một số tư liệu sản xuất khác, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ thuộc nhóm áp dụng thuế suất 10%... sau đây:

3. Sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (trừ sản phẩm cơ khí tiêu dùng) bao gồm:

a/ Các loại máy móc, thiết bị...

b/ Các sản phẩm là công cụ sản xuất nhỏ như... bộ đồ nghề là sản phẩm cơ khí...

Điều 2 Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Những mặt hàng không chi tiết trong Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg và Thông tư số 13/2009/TT-BTC.

Ngày 03/3/2009 Bộ Tài chính ban hành công văn số 2367/BTC-CST hướng dẫn: Khoản 2, Điều 1 Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định giảm 50% thuế GTGT từ 01/02/2009 đến 31/12/2009 cho các hàng hoá là "sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất...", do đó tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất (dù chưa được chi tiết ở Thông tư số 18/2009/TT-BTC nói trên) đều thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.

Ngày 23/3/2009 Bộ Tài chính ban hành công văn số 4103/BTC-CST hướng dẫn: Tất cả các sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất được quy định tại Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 và Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 mà chưa được định danh chi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/01/2009 thì vẫn thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT. Những mặt hàng van, vòi thuộc nhóm 84.81 là tư liệu sản xuất có mức thuế suất 50% theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính, sau được điều chỉnh lên mức thuế suất 10% theo Quyết định số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 thì sẽ thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, các mặt hàng Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nêu như van, dụng cụ cắt ống nhựa (nếu là bộ đồ nghề), máy uốn ống, máy bơm, máy châm clorua nếu là sản phẩm cơ khí và là tư liệu sản xuất, chưa được định danh chi tiết tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 18/2009/TT-BTC nêu trên thì thuộc diện được giảm 50% thuế GTGT.

Việc lập hoá đơn đối với hàng hoá, dịch vụ giảm thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên.

Việc điều chỉnh thuế suất thuế GTGT ghi sai trên hoá đơn GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 2.9, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính: "Cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hoá, dịch vụ và lập hoá đơn do hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quy cách, kiểu dáng hoặc ghi sai thuế suất phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, điều chỉnh thuế suất thuế GTGT thì bên bán và bên mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản rõ số lượng, quy cách hàng hoá, mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày; tháng của hoá đơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, lý do điều chỉnh thuế suất đồng thời bên bán lập hoá đơn điều chỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán, (không được ghi số âm (-)), thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Trường hợp thuế suất ghi trên hoá đơn bán ra cao hơn thuế suất quy định nếu không xác định được người mua thì không được lập hoá đơn điều chỉnh thuế GTGT".

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp biết và đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp để được hướng dẫn việc thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2122/TCT-KK về việc hướng dẫn giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng van và các tư liệu sản xuất khác do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.321

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49