Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2115/TCT-HTQT về việc công văn đề nghị xem xét việc miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2115/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2115/TCT-HTQT
V/v công văn đề nghị xem xét việc miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09-10/CV-SCVN/FZ ngày 10/04/2009 của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam về việc đề nghị xem xét miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty Sumitomo Corporation Nhật Bản trong Công ty Tôn Phương Nam theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục X, Phần B, Thông tư số 60/2007/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài: trường hợp nhà thầu nước ngoài thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì thực hiện khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Mục II và Mục III, Phần B của Thông tư; trường hợp nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam thì bên Việt Nam ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên Việt Nam.

Đối với hồ sơ đề nghị miễn thuế theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản nêu trên của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam, Tổng cục Thuế đã có công văn hướng dẫn Cục thuế tỉnh Đồng Nai về vấn đề này.

Do đó, đề nghị Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam liên hệ với Cục thuế tỉnh Đồng Nai để được giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Các Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2115/TCT-HTQT về việc công văn đề nghị xem xét việc miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn theo Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.13.175