Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2101/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với vũ khí, khí tài cung nhượng cho các tổ chức nhà nước

Số hiệu: 2101/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2101/TCT-PCCS
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Trung tâm Công nghệ Điện – Điện tử Nghiệp vụ
Thuộc Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí Nghiệp vụ - Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Công an 499 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

 

Trả lời công văn số 246/TTCN ngày 26/4/2006 của Trung tâm Công nghệ điện – điện tử nghiệp vụ về chính sách thuế đối với vũ khí, khí tài cung nhượng cho các tổ chức nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 19 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định: “Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Trung tâm sản xuất, lắp ráp các sản phẩm vũ khí, khí tài theo Danh Mục tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC để cung cấp cho các tổ chức nhà nước được phép mua khi có yêu cầu thì không thuộc diện chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Trung tâm Công nghệ điện – điện tử nghiệp vụ biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2101/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách thuế đối với vũ khí, khí tài cung nhượng cho các tổ chức nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.120

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209