Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 20TCT/DNK
V/v: Giá bán xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2005

Kính gửi:

Công ty cổ phần xe máy, điện máy Phương Đông
(Đ/c: Phố Sài Đồng - Long Biên - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 209 CV/PĐ-KT ngày 13/12/2004 của Công ty cổ phần xe máy điện máy Phương Đông kiến nghị về việc Cục thuế tỉnh Nghệ An ban hành giá tính lệ phí trước bạ loại xe máy do Công ty sản xuất cao hơn mức giá do Công ty công bố, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2a, Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 16/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp thì:

Trường hợp Công ty là đơn vị sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước thực hiện bán sản phẩm của mình theo giá thống nhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương, giá bán này phải được công bố công khai và thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp biết thì thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp được tính theo giá công bố.

Đề nghị Công ty cung cấp các văn bản liên quan đến việc công bố giá bán cho Cục thuế tỉnh Nghệ An biết để Cục thuế có căn cứ xác định giá tính thuế GTGT, thuế TNDN đối với các cơ sở bán các loại xe do Công ty lắp ráp bán ra. Lệ phí trước bạ sẽ được tính theo giá bán ghi trên hóa đơn và không thấp hơn giá do Công ty công bố.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Lưu: VP (HC), DNK 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 20TCT/DNK ngày 05/01/2005 về việc giá bán xe hai bánh gắn máy do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.691

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!