Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2099/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách thu thuế đối với trung tâm dạy nghề và hỗ trợ làm việc, nhà nghỉ, khách sạn

Số hiệu: 2099/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2099/TCT-PCCS  
V/v: Chính sách thu thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Nghệ An 

Trả lời công văn số 448CT/TH&DT ngày 14/4/2006 của Cục thuế tỉnh Nghệ an về chính sách thu thuế đối với trung tâm dạy nghề và hỗ trợ làm việc, nhà nghỉ, khách sạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Chương I Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (gọi chung là cơ sở kinh doanh) có thu nhập phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này”.

Tại Điều 3 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định: “Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và các tổ chức, cá nhân khác có nhập khẩu hàng hóa, mua dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng từ nước ngoài”.

Căn cứ vào các quy định trên, hoạt động kinh doanh ăn uống, khách sạn phục vụ khách du lịch, cho thuê phòng thì nhà nghỉ, khách sạn, trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng chế độ quy định.

Cục thuế Nghệ An có thể liên hệ với Cục thuế Quảng Ninh, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế để học tập kinh nghiệm quản lý thuế đối với các hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2099/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về chính sách thu thuế đối với trung tâm dạy nghề và hỗ trợ làm việc, nhà nghỉ, khách sạn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.318

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209