Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2097TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2097TCT/DNNN
V/v thuế suất thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Công ty Philip Morris SA Việt Nam

Trả lời văn thư ngày 12/05/2005 của Công ty Philip Morris SA Việt Nam kiến nghị về thuế suất tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá điếu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 6 Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 4/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB quy định:

Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu áp dụng thuế suất 65%.

Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu sản xuất trong nước áp dụng thuế suất là 45%.

Thuốc lá điếu có đầu lọc sản xuất chủ yếu bằng nguyên liệu nhập khẩu thuộc nhóm thuế suất thuế 65% là loại thuốc lá điếu sử dụng khối lượng nguyên liệu sợi thuốc nhập khẩu chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên so với tổng khối lượng nguyên liệu sợi thuốc dùng cho sản xuất sản phẩm đó.

Như vậy, theo quy định trên đây, trường hợp mặt hàng thuốc lá điếu Malboro của Công ty Philip Morris international sản xuất có sử dụng khối lượng nguyên liệu sợi thuốc nhập khẩu từ Malaysia chiếm tỷ lệ từ 51% trở lên so với tổng số nguyên liệu sợi thuốc dùng cho sản xuất sản phẩm đó thì áp dụng thuế suất thuế TTĐB là 65%. Nếu thuốc lá điếu Malboro sản xuất có sử dụng khối lượng sợi thuốc nhập khẩu chiếm tỷ lệ dưới 51% so với tổng khối lượng sợi thuốc dùng để sản xuất sản phẩm Malboro đó thì áp dụng thuế suất thuế TTĐB là 45%.

(Bộ Tài chính cũng có công văn số 3906 TC/TCT ngày 5/4/2005 hướng dẫn cụ thể về việc áp dụng thuế suất thuế TTĐB đối với mặt hàng thuốc lá điếu theo nội dung trên).

Về việc Công ty kiến nghị áp dụng thuế suất thuế TTĐB thống nhất đối với thuốc lá điếu sử dụng nguyên liệu sợi thuốc trong nước và thuốc lá điếu sử dụng nguyên liệu sợi thuốc nhập khẩu để thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế trong thời gian tới; Nội dung này, Bộ Tài chính đang nghiên cứu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi Luật thuế TTĐB. Trong khi chưa sửa đổi Luật thuế TTĐB, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Philip Morris SA Việt Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), DNNN (2bản).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị CúcVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2097TCT/DNNN ngày 30/06/2005 về thuế suất tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá điếu do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.771

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!