Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2090/TCT-KK về thanh tra, kiểm tra hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2090/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2090/TCT-KK
V/v thanh tra, kiểm tra hoàn thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến phản ánh của một số Cục Thuế địa phương về một số trường hợp rủi ro cao khi giải quyết hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau. Về việc này, Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế thực hiện như sau:

Theo quy định tại Khoản 1(a) Điều 60 Luật quản lý thuế Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn tại Thông tư số 04/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chi tiết hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ, đã quy định các trường hợp hồ sơ thuế diện kiểm tra trước khi hoàn thuế.

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung về các trường hợp thuộc dự án kiểm tra trước, hoàn thuế sau, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện như sau:

1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, cơ quan thuế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ của doanh nghiệp và đối chiếu hồ sơ với các tài liệu có tại cơ quan thuế, nếu khớp đúng thì thực hiện giải quyết hoàn thuế theo hồ sơ.

2. Thực hiện theo đúng hướng dẫn tại Điểm 1.2.2 Mục I Phần H Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý thuế, cụ thể:

- Trường hợp hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau theo quy định, nếu phát hiện có vấn đề chưa rõ, cơ quan thuế có thông báo đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung trong đó nêu rõ nội dung cần giải trình bổ sung.

- Nếu người nộp thuế đã giải trình bổ sung nhưng không đảm bảo cơ sở để giải quyết hoàn thuế thì cơ quan thuế làm thủ tục chuyển hồ sơ sang diện kiểm trước hoàn sau.

3. Đề nghị các Cục Thuế tổ chức kiểm tra, thanh tra sau hoàn thuế theo chỉ đạo của Bộ, Tổng cục, năm 2009 phải kiểm tra ít nhất 50% hồ sơ hoàn thuế trước. Đối với các trường hợp sau đây cần đưa vào diện kiểm tra ngay:

- Doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần túy và các doanh nghiệp có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ có tỷ lệ doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn so với tổng doanh thu của doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi làm mất hoá đơn trong thời hạn 01 năm tính từ thời điểm hoàn thuế trở về trước.

- Tại thời điểm doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế, doanh nghiệp có công nợ lớn hoặc cơ quan pháp luật đang điều tra doanh nghiệp bên cung cấp; hoặc có thông tin của cơ quan pháp luật là có vi phạm pháp luật về kinh tế.

- Doanh nghiệp có kết quả kinh doanh nhiều năm thua lỗ nhưng vẫn tiến hành đầu tư.

- Doanh nghiệp có các đơn vị phụ thuộc đóng ở địa bàn tỉnh khác.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2090/TCT-KK về thanh tra, kiểm tra hoàn thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122