Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2089TCT/TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2089TCT/TNCN
V/v: xác định địa điểm nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6187/CT-ĐTNN ngày 22/6/2005 của Cục thuế TP Hà Nội hỏi về một số vướng mắc trong việc xác định địa điểm nộp thuế TNCN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 18, Pháp lệnh 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Căn cứ vào tiết 1.1, điểm 1, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì:

Trường hợp các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, toàn bộ tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập khác mà nhân viên Chi nhánh được hưởng đều do Công ty (trụ sở chính) trực tiếp chi trả từ tài khoản của Công ty vào tài khoản cá nhân của nhân viên Chi nhánh thì Công ty thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN cho nhân viên Chi nhánh tại cơ quan thuế địa phương, nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Trường hợp Chi nhánh chi trả trực tiếp thì Chi nhánh thực hiện khấu trừ, kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế tại cơ quan thuế địa phương, nơi Chi nhánh đặt trụ sở.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), TNCN.


KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2089TCT/TNCN ngày 30/06/2005 về một số vướng mắc trong việc xác định địa điểm nộp thuế TNCN do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!