Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2089/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2089/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2089/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh

 

Trả lời công văn số 233/CT-QLKK&KTT ngày 12/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hoàn thuế GTGT của Xí nghiệp May Đại Đồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

- Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá

- Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu

- Hoá đơn GTGT cho hàng hoá xuất khẩu

- Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Nam Sông Cầu ký hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc với các đối tác nước ngoài, sau đó giao cho Xí nghiệp may Đại Đồng là đơn vị trực thuộc thực hiện hợp đồng (có quyết định giao nhiệm vụ số 03/QĐ-TC ngày 01/10/2005), các hoá đơn đầu vào mang tên Xí nghiệp may Đại Đồng, tờ khai hải quan có xác nhận của cơ quan hải quan là hàng đã thực tế xuất khẩu mang tên Công ty cổ phần Nam Sông Cầu; số tiền do phía nước ngoài thanh toán mang tên Xí nghiệp may Đại Đồng thì Xí nghiệp may Đại Đồng được khấu trừ/hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2089/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.090

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55