Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2086/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2086/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2086/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thanh Hoá

 

Trả lời công văn số 322/CT-THDT ngày 19/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá về hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn: “Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp chi nhánh Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Đồng Nai tại Thanh Hoá có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản ngân hàng thì thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại cơ quan thuế của tỉnh Thanh Hoá. Như vậy trường hợp chi nhánh Công ty phát sinh số thuế GTGT được hoàn thì chi nhánh công ty lập hồ sơ hoàn thuế đề nghị cơ quan thuế Thanh Hoá xem xét hoàn thuế.

Tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“d) Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:

d.1 – Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá (đối với trường hợp gia công hàng hoá), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài…

d.2 - Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu…

d.3 - … Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng…

d.4 – Hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất.”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp chi nhánh Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Đồng Nai ký hợp đồng xuất khẩu hàng hoá trực tiếp với nước ngoài; việc thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu của phía nước ngoài được thực hiện qua tài khoản của Công ty mẹ ở Đồng Nai được quy định cụ thể trong hợp đồng xuất khẩu, đồng thời lô hàng xuất khẩu của chi nhánh Công ty đáp ứng những điều kiện còn lại quy định tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC thì doanh thu từ hợp đồng xuất khẩu này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Chi nhánh Công ty lập hồ sơ đề nghị cơ quan thuế xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào liên quan đến hợp đồng xuất khẩu. Trong hồ sơ hoàn thuế, ngoài các thủ tục quy định tại điểm 2, Mục II, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC, phải có bản cam kết của Công ty về số tiền mà phía nước ngoài thanh toán cho lô hàng xuất khẩu của chi nhánh công ty qua tài khoản của Công ty và có xác nhận của ngân hàng về nội dung thanh toán tiền hàng. Công ty phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của bản cam kết.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2086/TCT-PCCS về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.223

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38