Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2085/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2085/TCT-TS
V/v thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 6522/CT-TTHT ngày 6/6/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về khấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp Công ty TNHH An Thiên Lý (địa chỉ số 155 Bến Chương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì Công ty TNHH An Thiên Lý đã nộp hồ sơ kê khai, nộp tiền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan Thuế hoặc cơ quan Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh) trước ngày 24/12/2004 (ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành). Do đó, Cục thuế thực hiện tính, thu tiền sử dụng đất của Công ty (đất được giao theo Quyết định số 3235/QĐ-UB ngày 30/6/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh) theo Nghị định số 38/2004/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ và Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính. Trường hợp Công ty TNHH An Thiên Lý phải đền bù thiệt hại về đất theo thỏa thuận thì được khấu trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức thực tế đã chi đền bù thiệt hại về đất nhưng tối đa bằng mức đền bù thiệt hại về đất do Ủy ban nhân dân địa phương (thành phố hoặc quận, huyện) quy định theo Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào Mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước (như công văn số 4055 TCT/NV7 ngày 28/10/2002 của Tổng cục Thuế đã trả lời Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Công ty TNHH An Thiên Lý
(thay công văn trả lời)
- Đại diện TCT tại TP HCM
- Lưu: VP(HC), TS.

 


 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2085/TCT-TS ngày 30/06/2005 của Tổng cục Thuế về việc Thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!