Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2074/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế hàng nhập khẩu

Số hiệu: 2074/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2074/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết khiếu nại giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 182/INX-KD ngày 28/3/2007 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Intimex khiếu nại quyết định số: 05/HQTP-QĐ-GQKN ngày 02/03/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc áp giá tính thuế lô hàng đồ điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005.

Để giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh:

1. Sao gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc xác định giá tính thuế của các lô hàng đồ điện gia dụng hiệu Electrolux nhập khẩu năm 2004, 2005 (tờ khai, biên bản, tham vấn, biên bản làm việc, các chứng từ liên quan đến việc xác định giá do doanh nghiệp xuất trình trong quá trình tham vấn…)

2. Giải thích bằng văn bản các nội dung chưa thể hiện rõ trong hồ sơ bao gồm:

- Căn cứ bác bỏ trị giá khai báo với các lô hàng nêu trên (dựa vào căn cứ nào; nguồn thông tin nào để bác bỏ giá trị khai báo).

- Căn cứ xác định lại giá thành tính thuế đối với các lô hàng nêu trên sau khi bác bỏ giá trị khai báo (phương pháp xác định giá, nguồn thông tin xác định giá, cơ sở tính toán hoặc suy luận).

- Sự khác biệt khi xác định giá tính thuế giữa năm 2004, 2005 và 2006 (năm 2004, 2005 bác bỏ trị giá khai báo, xác định lại giá tính thuế, năm 2006 chấp nhận trị giá khai báo trong khi giá khai báo của doanh nghiệp là không thay đổi).

- Căn cứ giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại quyết định số 05/HQTP-GQKN ngày 02/03/2007.

- Ý kiến đề xuất giải quyết vụ việc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

3. Báo cáo và gửi kèm các tài liệu liên quan nêu trên về Tổng cục trước ngày 30/4/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2074/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.052
DMCA.com Protection Status