Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2072/TCT-PCCS về chuyển số liệu và hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2072/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2072/TCT-PCCS
V/v: chuyển số liệu và hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sơn Hải Phòng Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 69/SHP-CN ngày 19/03/2007 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển số liệu và hoàn thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sát nhập, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước có thuế GTGT nộp thừa, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết” được hoàn thuế GTGT.

Trường hợp Chi nhánh Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng có phát sinh số thuế GTGT chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế GTGT khi chấm dứt hoạt động của Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 925/QĐ-HĐQT ngày 20/9/2006 của Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng. Số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo Biên bản kiểm tra chấp hành pháp luật tại Chi nhánh Công ty cổ phần sơn Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng chuyển sang kê khai, khấu trừ/hoàn thuế GTGT tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Chi nhánh Công ty Cổ phần sơn Hải Phòng biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; Hải Phòng;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2072/TCT-PCCS về chuyển số liệu và hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.134.81