Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2070/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Số hiệu: 2070/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 2070/TCT-DNK
V/v: giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 418/CTBT-TTr2 ngày 12/4/2006 của Cục thuế đề nghị giải đáp chính sách qua kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 tại Công ty TNHH du lịch Thiên Phú, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc trích khấu hao tài sản cố định

Tại Điểm 1.1 Mục III Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các Điều kiện sau:

+ Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;

+ Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh;

+ Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Cục thuế kiểm tra quyết toán thuế năm 2004 tại Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú, tại thời Điểm kiểm tra Công ty chưa tập hợp, cung cấp được hóa đơn, chứng từ để xác định giá trị công trình nhà Bungalow thì việc Cục thuế tính giảm trừ chi phí khấu hao nhà Bungalow là đúng quy định.

Giá trị nhà Bungalow do Trung tâm Thông tin và thẩm định giá Miền Nam xác định chỉ mang tính chất tham khảo. Giá trị nhà Bungalow làm cơ sở để trích khấu hao phải căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ hợp lệ có liên quan đến việc xây dựng nhà và giá trị tài sản hoàn thành bàn giao đưa vào sản xuất kinh doanh từ thời Điểm tháng nào được tính khấu hao từ tháng đó. Căn cứ vào chế độ tính khấu hao tài sản cố định và việc xác định hạch toán giá trị tài sản. Cục thuế kiểm tra xác định cụ thể giá trị TSCĐ được trích khấu hao từng năm.

2. Về việc truy thu tiền thuê đất phát sinh từ tháng 4/2004 đến 31/12/2005.

Trường hợp Công ty TNHH Du lịch Thiên Phú được UBND tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trong đó ghi rõ: Doanh nghiệp được miễn nộp tiền thuê đất trong thời hạn 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê đất với nhà nước, thời hạn được tính miễn tiền thuê đất là từ năm 2004 đến năm 2006 thì đề nghị Cục thuế xem xét không truy thu tiền thuê đất phát sinh từ năm 2004 đến hết năm 2005 của Công ty.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2070/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc giải đáp chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211