Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2069/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH sản xuất mành trang trí

Số hiệu: 2069/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 12/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2069/TCT-DNK
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 664/CT-TH&DT ngày 11/5/2006 của Cục thuế hỏi về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH sản xuất mành trang trí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% và được khấu trừ (hoàn) thuế GTGT đầu vào phải đáp ứng đủ 4 Điều kiện về Hợp đồng ngoại; Tờ khai Hải quan; Hóa đơn GTGT; Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp phía nước ngoài chỉ định cho phía Việt Nam giao cho bên thứ 3 là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và bên thứ 3 thực hiện thanh toán tiền hàng cho phía Việt Nam thì việc này phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có).

Theo trình bày trong công văn của Cục thuế thì Công ty TNHH sản xuất mành trang trí ký hợp đồng xuất khẩu với khách hàng ở Hồng Kông, hàng hóa xuất khẩu có đủ 4 Điều kiện về hợp đồng, Tờ khai hải quan, Hóa đơn GTGT, chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Ngoài ra hai bên đã ký văn bản thỏa thuận, theo đó phía nước ngoài chỉ định yêu cầu Công ty TNHH sản xuất mành trang trí nhận tiền thanh toán từ bên thứ 3 nhưng hiện nay Công ty không lưu giữ các tài liệu liên quan đến từng lần xuất hàng cụ thể theo chỉ định của phía nước ngoài thì Cục thuế phải kiểm tra đối chiếu như sau:

- Tên của tổ chức, cá nhân là bên thứ 3 ở nước ngoài nhận hàng và chịu trách nhiệm thanh toán tiền ghi trên Chỉ định xuất hàng, Tờ khai hải quan, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng (bên chuyển tiền) phải khớp đúng.

- Tổng giá trị thanh toán các lần xuất hàng theo chỉ định phải khớp với giá trị thanh toán tiền hàng xuất khẩu nêu tại Hợp đồng nguyên tắc ký giữa Công ty TNHH sản xuất mành trang trí ký hợp đồng xuất khẩu với khách hàng ở Hồng Kông.

- Đối với sai sót ghi nhầm số phụ lục hợp đồng xuất khẩu trên Tờ khai hải quan thì Cục thuế yêu cầu Công ty đề nghị Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa xác nhận lại vào Tờ khai hải quan thì Tờ khai hải quan của Công ty mới được coi là hợp lệ trong hồ sơ hoàn thuế.

Đảm bảo các yêu cầu nói trên thì hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH sản xuất mành trang trí được áp dụng thuế suất 0% và Công ty được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2069/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH sản xuất mành trang trí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209