Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2066TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 08/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2066 TCT/DNNN
V/v thực hiện Luật thuế TNDN 

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 697/XD-TCKT ngày 22 tháng 4 năm 2004 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam về việc thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế TNDN và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Các đơn vị hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty, Công ty có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế riêng. Trường hợp Công ty có mở Chi nhánh tại địa phương khác với sở Công ty thì việc quyết định cho Chi nhánh Công ty tại địa phương khác được hạch toán độc lập thuộc thẩm quyền của Công ty. Công ty có trách nhiệm gửi thông báo về việc tổ chức hạch toán độc lập của Chi nhánh cho các cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Công ty và Chi nhánh biết. Chi nhánh Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNDN theo đúng quy định của Luật thuế TNDN.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đồng ý để Tổng công ty Xăng dầu tiếp tục thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN trong phạm vi toàn ngành theo tinh thần công văn số 03 TCT/NV2 ngày 2 tháng 1 năm 1999 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Luật thuế TNDN đối với Tổng cục Thuế Xăng dầu Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Xăng dầu biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2066 TCT/DNNN ngày 08/07/2004 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện luật thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!