Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2061TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2061TCT/TS
V/v: C/S thu tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 639/CT-THDT ngày 1/5/2005 của Cục thuế tỉnh Phú Yên hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Điều 6, chương II, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất về nguyên tắc: “Người thu hồi đất đang sử dụng vào mục đích nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng… trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới hoặc bằng nhà, nếu có chênh lệch về giá thì phần chênh lệch đó được thực hiện thanh toán bằng tiền”.

Tại Tiết b, Điểm 4.2, Mục II, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất có qui định: “Trường hợp bồi thường bằng việc giao đất mới có giá đất cao hơn giá đất bị thu hồi, thì được bồi thường bằng việc giao đất mới với diện tích tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất của đất bị thu hồi và phù hợp với thực tế quỹ đất của địa phương”.

Căn cứ vào các qui định nêu trên, trường hợp các hộ dân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất ở đã thu tiền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay đất đó bị thu hồi nhưng giá trị lô đất bị thu hồi thấp hơn so với giá trị lô đất được đền bù thì được bồi thường bằng việc giao đất mới với diện tích tương ứng với giá trị quyền sử dụng đất của đất bị thu hồi và phù hợp với thực tế quỹ đất ở địa phương, trường hợp có chênh lệch về giá trị thì phần chênh lệch đó được thanh toán bằng tiền. Như vậy những hộ dân có diện tích đất bị thu hồi có giá trị thấp hơn so với giá trị lô đất được cấp đền bù thì phần chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất giữa lô đất bị thu hồi so với lô đất mới được cấp đó người bị thu hồi đất phải thanh toán bằng tiền nộp lại cho NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC),TS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2061 TCT/TS của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255