Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2056TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2056TCT/PCCS
V/v: Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
tại Hội nghị đối thoại.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Câu hỏi: Một số doanh nghiệp ở Tiền Giang mua hàng của doanh nghiệp ở Sóc Trăng. Nhưng khi cơ quan thuế xác minh thì doanh nghiệp đã bỏ trốn và hóa đơn bán hàng lại do cơ quan thuế Vũng Tàu cấp. Doanh nghiệp cho rằng hàng hóa mua vào là có thật, hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành. Cơ quan thuế xử lý thu hồi số thuế GTGT đầu vào trên hóa đơn đó gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trả lời: Theo quy định tại Điểm 1.3, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/10/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hóa đơn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải là hóa đơn hợp pháp. Trường hợp doanh nghiệp có hàng hóa mua vào, nhưng doanh nghiệp bán ở Sóc Trăng đã bỏ trốn, hóa đơn lại do cơ quan thuế Vũng Tàu cấp thì hóa đơn đó không hợp pháp (mua hóa đơn để hợp pháp hàng hóa mua vào) và cơ quan thuế xử lý thu hồi số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của hóa đơn trên là đúng quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC, TH),TTHT, PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2056 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!