Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2050/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 28/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2050/VPCP-KTN
V/v xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 11155/UBND-KT ngày 23 tháng 12 năm 2011), ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 290/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 02 năm 2012), Xây dựng (công văn số 128/BXD-KHTC ngày 31 tháng 01 năm 2012), Tài chính (công văn số 3061/BTC-QLCS ngày 08 tháng 3 năm 2012) về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép tính tiền phạt chậm nộp tiền sử dụng đất theo thời điểm bàn giao đất thực tế đối với các dự án nêu tại mục 1 công văn số 11155/UBND-KT ngày 23 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

2. Về việc xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc diện rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1059/TTg-KTN ngày 04 tháng 7 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, TNMT, XD;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4) Th.15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2050/VPCP-KTN xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.970

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135