Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 205/TCT-CS về việc hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 205/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 16/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 205/TCT-CS
V/v hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT

Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê tài chính
Email: support@mof.gov.vn

Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của độc giả hỏi qua Website của Bộ Tài chính về cách điều chỉnh và cách tính phạt nộp chậm đối với khoản thuế GTGT khai bổ sung, điều chỉnh theo công văn số 3267/TCT-CS ngày 14/08/2007 của Tổng cục Thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 11/11/2008 Tổng cục thuế đã có công văn số 4247/TCT-CS hướng dẫn việc khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT theo công văn số 3267/TCT-CS nêu trên. Theo đó, với ví dụ cụ thể mà độc giả đưa ra được điều chỉnh như sau:

Tại bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu số 01-3/GTGT) ghi:

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

Kỳ tính thuế được khai bổ sung

Ngày lập tờ khai bổ sung

Số thuế GTGT điều chỉnh tăng

Số thuế GTGT điều chỉnh giảm

1

Tháng 1/2008

18/06/2008

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

5.000.000

 

Do kỳ tính thuế tháng 1/2008, doanh nghiệp khai thuế GTGT có số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng nên sau khi điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào 5 triệu đồng, doanh nghiệp vẫn còn số thuế được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là 195 triệu đồng (không làm tăng số thuế GTGT phải nộp của kỳ tính thuế tháng 1/2008). Doanh nghiệp không phải nộp bổ sung số tiền 5 triệu đồng này và không phải tính phạt chậm nộp tiền thuế.

Số thuế GTGT điều chỉnh tăng 5.000.000 đ được ghi vào chỉ tiêu [35] trên tờ khai thuế của kỳ tính thuế tháng 5/2008.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Tin học và Thống kê tài chính được biết và thông tin tới độc giả./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 205/TCT-CS về việc hướng dẫn khai bổ sung thuế GTGT do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.333

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.217.40