Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2046/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động đưa đón công nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2046/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2046/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với hoạt động đưa đón công nhân

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 1095/CT-TTHT ngày 25/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang hỏi về chính sách thuế đối với hoạt động mua xe ôtô đưa đón công nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết a, Điểm 2.1, Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động do cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý”.

Căn cứ quy định nêu trên, từ 01/01/2007 (thời điểm có hiệu lực thi hành của Thông tư số 134/2007/TT-BTC), xe đưa đón người lao động do cơ sở kinh doanh đầu tư được coi là tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, được trích khấu hao tài sản cố định theo quy định, do đó cũng được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào. Trường hợp Công ty thuê xe ôtô để đưa đón công nhân thì hoạt động thuê xe này cũng được coi là hoạt động phục vụ cho sản xuất kinh doanh của đơn vị, chi phí thuê xe đưa đón công nhân được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, và thuế GTGT đầu vào của hoạt động thuê xe được khấu trừ theo quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Giang căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành và tình hình thực tế để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; CST
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2046/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hoạt động đưa đón công nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.835
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85