Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2043/TCT-PCCS về chính sách đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2043/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2043/TCT-PCCS
 V/v: chính sách đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 204CT-TT&HT ngày 27/02/2007 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở công lập. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Nghĩa vụ thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu:

Căn cứ tại Điều 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tụ chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định: ''Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký, kê khai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có), được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật. '' '

Theo quy định trên, Trường Đại học Trà Vinh và Sở Giáo Dục - Đạo tạo có mở các trung tâm cung ứng dịch vụ dạy ngoại ngữ, tin học theo hình thức cấp chứng chỉ; lập trình viên tin học; luyện thi; dạy nghề ngắn hạn... phải đăng ký, kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật.

2) Đối tượng áp dụng Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập:

Căn cứ tại Khoản l, Điều l Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 nêu trên quy định:

''Nghị định này áp dụng đối vòi cơ sở ngoài công Lập hoạt động trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo; y tế, văn hoá; thể dục thể thao; khoa học và công nghệ, môi trường xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em. ''

Theo quy định trên, Trường Đại học Trà Vinh và Sở Giáo dục - Đào tạo có hoạt động dịch vụ: mở các trung tâm cung ứng dịch vụ dạy ngoại ngữ, tin học...là đơn vị sự nghiệp có thu nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/05/2006 nêu trên. Vì vậy, ưu đãi miễn, giảm thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu được áp dụng theo quy định pháp luật về thuế

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Vụ Pháp chế
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2043/TCT-PCCS về chính sách đối với đơn vị sự nghiệp có thu do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.022
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.52.197