Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2029TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 27/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2029TCT/DNNN
V/v bán hàng đại lý

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Tổng công ty Thép Việt Nam

Trả lời công văn số 724 CV-TCKT ngày 26/4/2005 của Tổng công ty Thép Việt Nam kiến nghị về việc hóa đơn, chứng từ đối với hàng gửi bán đại lý, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 5.6, Mục IV, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh xuất hàng hóa cho cơ sở nhận đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng căn cứ vào phương thức tổ chức kinh doanh và hạch toán kế toán có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ sau:

1- Hóa đơn GTGT làm căn cứ thanh toán và kê khai nộp thuế GTGT từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau.

2- Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) phát hành đối với hàng hóa xuất cho cơ sở bán hàng đại lý kèm theo Lệnh Điều động nội bộ.

Cơ sở bán hàng đại lý khi bán hàng phải lập hóa đơn theo qui định, đồng thời lập bảng kê hàng hóa bán ra (theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư) gửi về cơ sở có hàng gửi bán đại lý để cơ sở này lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ. Đề nghị Tổng công ty Thép Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Thép biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Thương Mại,
- Bộ Công An
- Lưu: VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2029TCT/DNNN ngày 27/06/2005 về việc hóa đơn, chứng từ đối với hàng gửi bán đại lý do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.636

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!