Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2029/TTg-QHQT phê duyệt bộ nguyên tắc đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2029/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 08/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2029/TTg-QHQT
V/v phê duyệt bộ nguyên tắc đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được bổ sung, sửa đổi

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại tờ trình số 122/TTr-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung các nguyên tắc đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bộ nguyên tắc đàm phán hiệp định tránh đánh thuế hai lần được sửa đổi, bổ sung và tổng hợp thành Phụ lục G kèm theo tờ trình nêu trên của Bộ Tài chính. Riêng đối với nguyên tắc thứ hai về áp dụng thông lệ quốc tế, đồng ý nguyên tắc đàm phán trên cơ sở phương án 2: theo thông lệ quốc tế đối với những vấn đề chưa có trong hệ thống pháp luật Việt Nam nhưng không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam; những vấn đề trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam phải được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi tiến hành đàm phán, ký kết.

2. Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng mẫu hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam cho phù hợp với điều kiện mới; tuân thủ bộ nguyên tắc đã được phê duyệt trong triển khai công tác đàm phán cụ thể các hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2029/TTg-QHQT phê duyệt bộ nguyên tắc đàm phán Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.268

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146