Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2020/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Số hiệu: 2020/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2020/TCT-PCCS
V/v: Trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục Thành phố Hồ Chí Minh 

Trả lời công văn số 3831/CT-TTr1-Đ3 ngày 24/4/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1) Về khấu hao TSCĐ:

Tại Điểm 2a công văn số 2926 TC/TCT ngày 14/3/2005 của Bộ Tài chính về chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp có hướng dẫn: “Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản Điều chuyển tài sản. Các biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá TSCĐ và được trích khấu hao TSCĐ theo quy định”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH SX TM Phú Minh Quang có nhận góp vốn bằng tài sản nhưng mới chỉ có biên bản xác định vốn góp thì chưa đủ thủ tục, chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá TSCĐ và trích khấu hai TSCĐ.

2) Về chi phí tiền điện:

Chi phí tiền điện mang tên Công ty TNHH Phương Khanh, Công ty TNHH Phú Minh Quang sẽ không được kê khai khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Công ty TNHH Phương Khanh phải xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH Phú Minh Quang yêu cầu thanh toán tiền điện (theo chỉ số công tơ phụ Công ty TNHH Phú Minh Quang sử dụng). Hóa đơn này sẽ làm căn cứ để Công ty TNHH Phú Minh Quang khấu trừ thuế và tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2020/TCT-PCCS ngày 07/06/2006 của Tổng Cục thuế về việc trả lời chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.403

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server251