Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2015/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2015/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 2015/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Trung tâm Internet (VNNIC)

Trả lời công văn số 74/VNNIC ngày 18/3/2008 của Trung tâm Internet Việt Nam hỏi về chính sách thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại công văn số 448/VNNIC ngày 9/11/2007 của Trung tâm Internet Việt Nam trình bày chưa cụ thể về hoạt động thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet của Trung Tâm cũng như khoản thù lao của các Nhà đăng ký, vì vậy Tổng cục Thuế có công văn số 5190/TCT-CS ngày 13/12/2007 trả lời về nguyên tắc.

Tiếp theo công văn này, Tổng cục Thuế giải thích như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Chương IV Nghị định 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí thì “Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet” là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN và không phải chịu thuế.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính về ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thì: Cơ quan thu (VNNIC) được Chi hoa hồng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc làm đại lý cho việc cấp phép tên miền, địa chỉ Internet tại Việt Nam. 

Tiết k điểm 1.23 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định: “Các hoạt động có thu phí, lệ phí theo chế độ phí và lệ phí của Nhà nước thì khoản thu này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, trừ trường hợp đã chuyển sang cơ chế giá dịch vụ.”

Điểm 5.1 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT; bán vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT, hóa đơn ghi rõ là hàng hóa không chịu thuế GTGT hoặc hàng hóa bán cho đối tượng được miễn thuế GTGT.”

Căn cứ các quy định trên:

- Phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet là khoản phí, lệ phí thuộc NSNN và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Nhà đăng ký của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tham gia việc cấp phép tên miền, địa chỉ Internet tại Việt Nam thay mặt Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và được hưởng thù lao (hoa hồng được chi trả từ tỷ lệ trích từ khoản thu phí) thì khoản thù lao nhà đăng ký nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khi nhận thù lao, Nhà đăng ký phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và dòng tiền thuế không ghi và gạch bỏ, trên hóa đơn ghi rõ là “thù lao thu phí cấp tên miền, địa chỉ, số hiệu mạng Internet theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ Tài chính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Tổng cục Thuế trả lời để Trung Tâm Internet Việt Nam được biết, trong quá trình thực hiện nếu còn vấn đề gì chưa rõ đề nghị Trung Tâm liên hệ với cơ quan thuế để được giải đáp kỹ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế Hà Nội;
- Ban TT, HT, PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2015/TCT-CS về việc chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.942
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234