Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2012/TCT-DNL năm 2019 về xem xét hành vi khai sai và cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2012/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 21/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2012/TCT-DNL
V/v: xem xét hành vi khai sai của Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty phát điện 2;
- Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 955/TĐTS-TCKT ngày 20/11/2018 của Công ty TNHH MTV: Thủy điện Trung Sơn đề nghị cứu xét việc xử phạt 20% và tính tiền chậm nộp tiền hoàn thuế GTGT của dự án Thủy diện Trung Sơn và công văn số 2473/EVNGENC02-TCKT ngày 26/7/2018 của Tổng công ty phát điện 2 về việc đề nghị xem xét lại việc cưỡng chế thuế đối với Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Sau khi nghiên cứu hồ sơ của đơn vị, ngày 21/12/2018, Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự của đại điện của Cục thuế TP Hà Nội và Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn để làm rõ thực tế tình hình kê khai của Công ty và quá trình giải quyết hoàn thuế của Cục thuế TP Hà Nội liên quan đến số thuế GTGT đã truy hồi hoàn. Theo báo cáo của đơn vị tại các văn bản nêu trên và hồ sơ tài liệu gửi kèm thì:

- Tháng 11/2016, căn cứ đề nghị hoàn thuế từ kỳ hoàn thuế tháng 3/2016 đến tháng 9/2016 của Công ty NHH MTV Thủy điện Trung Sơn, Cục thuế Hà Nội thực hiện thanh tra sau hoàn thuế tại Công ty và đã xác định công ty thuộc đối tượng, đủ điều kiện hoàn thuế theo quy định tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

- Đến tháng 4/2017, khi thanh tra sau hoàn thuế đối với kỳ hoàn thuế tiếp theo của Công ty (tháng 10/2016 đến tháng 1/2017), Cục Thuế Hà Nội xác định Công ty không đủ điều kiện hoàn thuế do chưa góp đủ vốn điều lệ, theo đó, Cục thuế đã ban hành Quyết định xử lý truy hoàn toan bộ số tiền đã hoàn (bao gồm cả số thuế GTGT đã hoàn cho kỳ hoàn thuế trừ tháng 3/2016 đến tháng 9/2016 nêu trên) và tính tiền chậm nộp, phạt khai sai mức 20% đối với toàn bộ số thuế GTGT bị truy hồi hoàn.

Công ty đã chấp hành nộp ngay toàn bộ số thuế GTGT đã được hoàn vào NSNN theo quyết định của cơ quan thuế. Tại thời điểm đề nghị hoàn thuế, Công ty đã kê khai đúng quy định và phản ánh đúng thực tế về tình hình đầu tư, góp vốn điều lệ của Công ty, cụ thể: Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn là công ty dự án, vốn điều lệ của Công ty tương ứng với phần vốn đối ứng được góp theo cam kết của Hiệp định tín dụng số 8041-VN và về bản chất đây là trường hợp góp vốn theo phân đoạn đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng công ty phát điện 2 và Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2012/TCT-DNL năm 2019 về xem xét hành vi khai sai và cưỡng chế thuế đối với doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


288

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.122.219