Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2007TCT/PCCS về việc thuế giá trị gia tăng hải sản tẩm gia vị còn sống do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2007TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 2007TCT/PCCS
V/v: Thuế GTGT hải sản tẩm gia vị còn sống

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Câu hỏi số 13: Mặt hàng hải sản tẩm gia vị còn sống (chưa chín), Tổng cục thuế trả lời thuế suất thuế GTGT là 5% còn Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh lại tính thuế suất thuế GTGT 10%. Đề nghị thống nhất một mức thuế suất cho tất cả các mặt hàng tiêu thụ nội địa trừ mặt hàng được miễn thuế.

Trả lời: Căn cứ Điểm 2.11 Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT: mặt hàng hải sản tẩm gia vị còn sống (chưa chín) thuộc diện chịu thuế suất thuế GTGT 5%.

Tại Điểm 10 Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế GTGT theo Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định: Mức thuế suất thuế GTGT hướng dẫn chi tiết trong Danh mục được áp dụng thống nhất từ khâu nhập khẩu đến tiêu thụ nội địa và được sử dụng để xác định thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước. Và tại Danh mục Biểu thuế GTGT theo Danh mục hàng nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 nêu trên, mặt hàng hải sản tươi sống được phân loại vào chương 3 (từ nhóm 0301 đến 0307), có mức thuế suất thuế GTGT 5%. Như vậy mức thuế suất thuế GTGT 5% cho mặt hàng hải sản còn sống đã được áp dụng thống nhất từ khâu nhập khẩu đến tiêu thụ nội địa.

Về kiến nghị của Doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục thuế ghi nhận và báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến với Tổng cục Hải quan để chỉ đạo Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Bộ để báo cáo;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2007TCT/PCCS về việc thuế giá trị gia tăng hải sản tẩm gia vị còn sống do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.942
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116