Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2002/CT-THNVDT về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2002/CT-THNVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Đình Cử
Ngày ban hành: 22/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2002/CT-THNVDT
Về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Huyện.

Cục thuế thành phố có nhận được Công văn của các Chi Cục thuế quận huyện về việc vướng mắc trong thực hiện thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Về vấn đề này, Cục thuế thành phố có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3431/UBND-ĐTMT ngày 17/07/2010 theo Công văn số 1173/TTg-KTN ngày 14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cục thuế thành phố đã có Công văn số 8196/CT-THNVDT ngày 07/12/2010 đề nghị Ban Chỉ đạo có văn bản hướng dẫn việc lập hồ sơ thủ tục làm cơ sở để Ủy ban nhân dân quận huyện, Chi cục thuế quận huyện thực hiện việc xác định:

- Giá trị đất nông nghiệp được chuyển mục đích sang đất ở đối với phần diện tích đất vượt hạn mức.

- Giá đất ở phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường đối với phần đất ở vượt hạn mức hoặc phần diện tích đất ở vượt hạn mức có nguồn gốc lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền mà chưa nộp tiền, sử dụng đất trước ngày 01/07/2004.

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân được giao đất ở; hộ gia đình cá nhân được giao đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thời hạn 50 năm hoặc lâu dài) theo khoản 6 Điều 50 Luật đất đai năm 2003.

Cục thuế thành phố đề nghị các Chi Cục thuế quận huyện tổng hợp danh sách hồ sơ hộ gia đình, cá nhân còn tồn đọng chưa xác định được nghĩa vụ tài chính các khoản thu liên quan đến đất đai tính đến thời điểm hiện nay gởi về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện để gởi báo cáo cho Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) xin ý kiến giải quyết làm cơ sở cho các Chi cục thuế tính và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Cục thuế thành phố thông báo để Chi cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP “Để báo cáo”;
- Sở Tài nguyên - Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Lưu (HCLT, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2002/CT-THNVDT về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.210
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41