Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2001TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2001TCT/DNK
V/v: nộp thuế TNCN.

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH HOYA GLASS DISK VIETNAM

Tổng cục Thuế nhận được văn thư số 011/2005/HOGV/CV-TCKT ngày 21/4/2005 của Công ty TNHH HOYA GLASS DISK VIETNAM về việc nộp thuế thu nhập cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Đối với tiền lưu trú: Điểm 4.2 Mục 1 Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính qui định: “Tiền công tác phí là các khoản tiền trả cho phương tiện đi lại, tiền thuê phòng ngủ có chứng từ hợp lí, tiền lưu trú theo chế độ; trường hợp khoản công tác phí thì chỉ được trừ những chi phí trên”. Hiện nay, nhà nước có qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài (Thông tư số 45/1999/TT-BTC ngày 4/5/1999 của Bộ Tài chính). Các doanh nghiệp tự qui định mức công tác phí tùy theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. Để bảo đảm sự bình đẳng, thống nhất trong việc thực hiện chính sách thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, các cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế chỉ được trừ khoản tiền lưu trú đi công tác nước ngoài bằng với mức do nhà nước qui định khi xác định thu nhập chịu thuế. Vì vậy, nếu Công ty qui định mức tiền lưu trú cho nhân viên cao hơn mức do nhà nước qui định thì số chênh lệch cao hơn phải tính vào khoản thu nhập thường xuyên của cá nhân để tính thuế thu nhập theo chế độ.

Đối với khoản hỗ trợ công tác nước ngoài cho nhân viên: theo qui định tại Điểm 4.7 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 thì chỉ có khoản trợ cấp chuyển vùng một lần của người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam mới thuộc diện không chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Do vậy khoản hỗ trợ công tác nước ngoài cho nhân viên thuộc diện chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao. Toàn bộ số tiền hỗ trợ này được tính vào khoản thu nhập thường xuyên của cá nhân để tính thuế thu nhập phải nộp theo chế độ qui định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH HOYA GLASS DISK VIETNAM biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Lưu VP (HC); TNCN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2001 TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc nộp thuế thu nhập cá nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.040

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!