Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1995TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 23/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1995TCT/TS
V/v: tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 414 CT/TH&DT ngày 3/6/2005 của Cục thuế tỉnh Hà Tây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 2, điểm 3 mục III phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thì: “Thời điểm tính tiền thuê đất là thời điểm doanh nghiệp được bàn giao đất để sử dụng”; “Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất phải nộp tờ kê khai đăng ký nộp tiền thuê đất và các chứng từ liên quan cho cơ quan thu tiền thuê đất chậm nhất là 1 tháng kể từ thời điểm tính tiền thuê đất”.

Như vậy, thời điểm tính tiền thuê đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là thời điểm ghi trong biên bản bàn giao đất; trong vòng 1 tháng kể từ ngày được bàn giao đất, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất phải đăng ký, kê khai nộp tiền thuê đất với cơ quan có thẩm quyền. Nếu quá thời hạn mới kê khai nộp tiền thuê đất thì bị xử phạt. Trường hợp như công văn Cục thuế nêu: thời điểm bàn giao đất là cuối năm 2003, tháng 1/2004 mới kê khai nộp tiền thuê đất, đây là trường hợp kê khai chậm, vì thời điểm tính tiền thuê đất phải từ cuối năm 2003, không phải từ 1/1/2004; đồng thời năm đầu được giảm tiền thuê đất là từ cuối năm 2003 (thời điểm tính tiền thuê đất) đến cuối năm 2004 chứ không phải từ 1/1/2004 đến 31/12/2004 theo năm ngân sách.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Tây căn cứ hướng dẫn trên để áp dụng đúng quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất trong từng trường hợp cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1995 TCT/TS của Tổng cục Thuế về tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.916

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!