Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1995TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1995 TCT/TS
V/v miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 465/CT-THDT ngày 28/5/2004 của Cục thuế tỉnh Kon Tum về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) theo Nghị quyết số 15/2003/QH11, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 16 Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp thì hộ thương binh, hộ gia đình liệt sĩ, hộ nông dân là người tàn tật, già yếu, ...v.v (gọi tắt là các trường hợp thuộc diện chính sách xã hội) được xét giảm hoặc miễn thuế SDĐNN là diện tích thực canh tác, nhưng không vượt quá hạn mức theo quy định tại Điều 44 của Luật đất đai (hạn mức đất nông nghiệp); Theo điểm 2, điểm 3, điểm 4 mục I Thông tư số 112/2003/TT-BTC ngày 19/11/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn, giảm thuế SDĐNN từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định số 129/2003/NĐ-CP ngày 3/11/2003 của Chính phủ thì: Hộ nông dân có đất sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được miễn thuế SDĐNN trong hạn mức.

Theo đó, từ năm 2003, thực hiện việc miễn thuế SDĐNN đối với hộ nông dân theo hướng dẫn Thông tư số 112/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên cũng đã bao gồm cả việc thực hiện miễn thuế SDĐNN cho các trường hợp thuộc diện chính sách xã hội quy định tại Nghị định số 74-CP ngày 5/10/1993 của Chính phủ.

2. Căn cứ điểm 5 và điểm 6, điểm 7 mục II Thông tư số 112/203/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên thì:

- Trường hợp hộ nông dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp vượt hạn mức, căn cứ vào mức thuế ghi thu bình quân trên toàn bộ diện tích đất trồng cây hàng năm hoặc cây lâu năm của hộ đó để tính số thuế ghi thu đối với diện tích vượt hạn mức.

- Đối với trường hợp hộ nông dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai thì tuỳ theo từng trường hợp mà được giảm thuế SDĐNN theo hướng dẫn cụ thể tại điểm 6, điểm 7 mục II Thông tư số 112/2003/TT-BTC này.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kon Tum biết và hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất sản xuất nông nghiệp thực hiện việc miễn, giảm thuế SDĐNN từ năm 2003 đến 2010 theo đúng quy định./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1995 TCT/TS ngày 1/07/2004 của Tổng cục thuế về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.465

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!