Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1994/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về “chính sách hoàn thuế và khấu hao TSCĐ”

Số hiệu: 1994/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 06/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1994/TCT-DNK
V/v: Chính sách thuế đối với  việc xây dựng công trình trên đất thuê

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần TM & KS Nguyễn Hiếu
13 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

Trả lời công văn số 06/CV-2006 ngày 08/04/2006 của Công ty hỏi về “Chính sách hoàn thuế và khấu hao TSCĐ”; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại điểm 1.1, phần III, mục B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính; tiết c, điểm 1.2 và điểm 1.3, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính và Điều 3, Điều 10 của Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: trường hợp Công ty thuê đất của cá nhân, sau đó Công ty đầu tư xây dựng, cải tạo trên diện tích đất đi thuê đó thì Công ty sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí đầu tư xây dựng công trình và được trích khấu hao tính vào chi phí khi tính thuế TNDN nếu công trình có đầy đủ các điều kiện sau:

- Hợp đồng thuê đất giữa Công ty với bên cho thuê có công chứng Nhà nước;

- Hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với những chi phí xây dựng công trình.

- Công trình xây dựng phải đáp ứng được các điều kiện về tiêu chuẩn đối với Tài sản cố định và có thời gian khấu hao tài sản cố định phù hợp với quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

- Công trình được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của công ty theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

- Có giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Khi Công ty và bên cho thuê chấm dứt hợp đồng cho thuê mảnh đất (nêu trên) thì Công ty phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT và thuế TNDN tính trên giá trị còn lại của công trình xây dựng phù hợp với giá thị trường tại thời điểm chấm dứt hợp đồng cho thuê. Đối với cá nhân cho Công ty thuê đất, phải kê khai nộp thuế đối với hoạt động cho thuê, giá cho thuê để tính thuế phải phù hợp với giá thị trường tại thời điểm cho thuê.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Cần Thơ;
- Lưu VT, Ban DNK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1994/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về “chính sách hoàn thuế và khấu hao TSCĐ”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.606

DMCA.com Protection Status
IP: 54.85.57.0