Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1990/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Ban quản lý dự án Khí Điện Đạm Cà Mau do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1990/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 08/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1990/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT của Ban QLDA Khí Điện Đạm Cà Mau

Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1368/CT-TTrT ngày 12/10/2009, công văn 1630/CT-TTrT ngày 30/12/2009 và công văn số 222/CT-TTrT ngày 11/3/2010 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau đề nghị hướng dẫn về việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT của Ban quản lý dự án (QLDA) Khí Điện Đạm Cà Mau. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào các quy định tại:

- Điểm 1.2.c, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính: "Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT...Nếu hàng hoá, dịch vụ mua vào không sử dụng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thì thuế GTGT đầu vào được tính vào chi phí của hoạt động đó."

- Điểm 2.7; Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính: "Thuế GTGT đầu vào đối với hoạt động xây dựng nhà ở cho người lao động của cơ sở kinh doanh thì được khấu trừ toàn bộ nếu khu nhà đó được tính vào tài sản cố định của doanh nghiệp..."

- Điểm 8 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2007/TT-BTC: "Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ."

- Điểm 1.2.c.3, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính: "Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp như nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, nhà ở miễn phí, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động làm việc trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho người lao động làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ."

Căn cứ vào thời điểm có hiệu lực của các thông tư nêu trên, trường hợp Ban QLDA Khí Điện Đạm Cà Mau thực hiện các hợp đồng xây dựng thi công xây lắp khu nhà điều hành và nhà ở công vụ (bao gồm trụ sở làm việc và nhà ở cho cán bộ công nhân viên của Ban QLDA) theo các hợp đồng xây dựng số 64/2006-XD/CPMB-PVECC ngày 7/1/2006 và 108/2007-XD/CPMB-PVECC ngày 26/9/2007 thì:

- Đối với các hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc xây dựng công trình nhà ở điều hành và nhà ở công vụ phát sinh trước thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 có hiệu lực thi hành thì chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

- Đối với các hóa đơn GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho việc xây dựng công trình nhà ở điều hành và nhà ở công vụ phát sinh sau thời điểm Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 có hiệu lực thi hành thì được khấu trừ toàn bộ nếu khu nhà điều hành và nhà ở công vụ nêu trên được hạch toán theo dõi là tài sản cố định của đơn vị và được trích khấu hao theo quy định

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết, kiểm tra và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1990/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng của Ban quản lý dự án Khí Điện Đạm Cà Mau do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.277
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235