Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 199/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 199/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 17/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/TCT-KK
V/v khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) qua thanh tra thuế của Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT đầu vào khấu trừ (năm 2009-2010):

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 (c) Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.2 (c3) Mục III Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007; Điểm 1.2 (c4) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT, thì:

- Đối với giai đoạn trước năm 2009, trường hợp toàn bộ sản phẩm gỗ rừng trồng của công ty đều được gia công chế biến ra sản phẩm chịu thuế GTGT (dăm gỗ xuất khẩu) thì toàn bộ số thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trồng rừng công ty được kê khai, khấu trừ theo quy định.

- Đối với giai đoạn từ năm 2009 đến nay, trường hợp công ty vừa có hoạt động gia công chế biến ra sản phẩm trồng rừng thành dăm gỗ xuất khẩu (sản phẩm chịu thuế GTGT) và hoạt động bán nội địa (sản phẩm không chịu thuế GTGT) thì thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ phục vụ sản xuất sản phẩm rừng trồng được phân bổ theo tỷ lệ (%) doanh số hàng hóa chịu thuế so với tổng doanh số hàng hóa bán ra theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 (c4) Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC.

Việc phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo tỷ lệ % doanh số chỉ áp dụng trong trường hợp đơn vị không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho cả 2 hoạt động chịu thuế và không chịu thuế.

2. Về miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009:

Căn cứ quy định tại Điểm 2.b Điều 17 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 57/L-CTN ngày 10/5/1997;

Căn cứ quy định tại Điều 46, Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Điều 15 và Phụ lục Danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp năm 2009, hoạt động thương mại của Công ty là thu mua gỗ rừng trồng của các doanh nghiệp để đưa gia công chế biến thành gỗ dăm để xuất khẩu phát sinh tại địa bàn thành phố Quy nhơn (khác địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang được hưởng ưu đãi đầu tư) không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết, thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC ,CST (BTC);
- Các Vụ: PC ,CS (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 199/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.427

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.125.29