Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1986 TCT/PCCS ngày 30/06/2004 của Tổng cục thuế về việc lập bảng kê dịch vụ mua vào không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp

Số hiệu: 1986TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1986 TCT/PCCS
V/v lập bảng kê dịch vụ mua vào không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:

Công ty tiếp thị và xúc tiến thương mại vật tư nông nghiệp Việt Nam
(58 ấu Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Trả lời công văn số 06-04/CT ngày 7/6/2004 củ Công ty tiếp thị và xúc tiến thương mại vật tư nông nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/05/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; điểm 2.2, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; điểm 2.2.4, Mục I Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì:

Trường hợp Công ty tiếp thị và xúc tiến thương mại vật tư nông nghiệp Việt Nam thuê cá nhân, nhóm cá nhân không kinh doanh đi phỏng vấn, điều tra phân tích mẫu đất đai, cây trồng... thì khi chi trả tiền thù lao Công ty phải thực hiện như sau:

- Trước ngày 1/1/204, Công ty lập phiếu chi ghi rõ tên, địa chỉ và chữ ký của người nhận, số tiền thanh toán và phải được hạch toán kế toán đầy đủ rõ ràng. Người duyệt chi phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khoản chi này. Trước khi chi trả, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

- Kể từ ngày 1/1/2004, Công ty lập bảng kê trên cơ sở chứng từ thanh toán của người cung cấp được (Mẫu số 01/TNDN kèm theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC). Giám đốc doanh nghiệp duyệt chi theo bảng kê và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của bảng kê. Trước khi chi trả, Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành về thuế thu nhập cá nhân đối với người có thu nhập cao. Bảo đảm đủ các yêu cầu trên, khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tiếp thị và xúc tiến thương mại vật tư nông nghiệp Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1986 TCT/PCCS ngày 30/06/2004 của Tổng cục thuế về việc lập bảng kê dịch vụ mua vào không có hoá đơn, chứng từ hợp pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6