Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1983TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1983 TCT/DNK
V/v áp thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Thời báo Kinh tế Việt Nam

Trả lời công văn số 127/CV-TBKT ngày 16/6/2004 của Thời báo Kinh tế Việt Nam về việc thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì thuế suất thuế GTGT được quy định cụ thể đối với loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế. Cơ sở kinh doanh khi xuất bán hàng hoá phải áp mức thuế suất thuế GTGT theo quy định. Trường hợp Công ty (mẹ) xuất hàng hoá giao cho chi nhánh bán, ghi thuế suất thuế GTGT không đúng quy định thì chi nhánh chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo mức thuế GTGT ghi trên hoá đơn, khi bán hàng chi nhánh phải áp dụng thuế suất thuế GTGT đúng quy định và lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng, không được áp mức thuế suất theo hoá đơn đầu vào của công ty (mẹ) giao cho.

Trường hợp qua kiểm tra, cơ quan Thuế phát hiện cơ sở kinh doanh áp dụng sai mức thuế suất thuế GTGT, sẽ tính và truy thu số thuế GTGT cơ sở kinh doanh tính thiếu, số thuế GTGT bị truy thu cơ sở kinh doanh được trừ vào thu nhập sau thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Thời báo Kinh tế Việt Nam biết./.

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1983 TCT/DNK ngày 30/06/2004 của Tổng cục thuế về việc áp thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!